หน้าแรก

               รับประกันคุณภาพโดย  ...ชัย   แปดริ้ว...

                            เกี่ยวกับเรา

            ข่าวประชาสัมพันธ์

               ติดต่อลงโฆษณา

              ศูนย์พระเครื่อง

               E-mail: chai_champ_lamp@hotmail.com

            ศูนย์พระเครื่อง ( ลงโฆษณาฟรี )
     งานประกวดพระสมเด็จ - พระเบญจภาคี
              www.amuletforyou.com

         Search:

                ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๗            

                       พระติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

                             ติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

                ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๘            

                       พระติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

                             ติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

                ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๙            

                       พระติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

                             ติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

                ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๑๐            

                       พระติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

                             ติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

                ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๑๑            

                       พระติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

                             ติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

                ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๑๒

                       พระติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

                             ติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

                ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๑๓

                       พระติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

                             ติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙

                ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๑๔

                       พระติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

                             ติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

                ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๑๕

                       พระติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

                             ติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

                ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๑๖

                       พระติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

                             ติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

                ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๑๗

                       พระติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

                             ติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

                ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๑๘

                       พระติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

                             ติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

                ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๑๙

                       พระติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

                             ติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

                ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๒๐

                       พระติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

                             ติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

                ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๒๑

                       พระติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

                             ติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

                ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๒๒

                       พระติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

                             ติดรางวัลที่ ๑ - ๒๐ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

                   

                ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อ
                19 April, 2019