หน้าแรก

               รับประกันคุณภาพโดย  ...ชัย   แปดริ้ว...

                            เกี่ยวกับเรา

            ข่าวประชาสัมพันธ์

               ติดต่อลงโฆษณา

              ศูนย์พระเครื่อง

               E-mail: chai_champ_lamp@hotmail.com

            ศูนย์พระเครื่อง ( ลงโฆษณาฟรี )
     งานประกวดพระสมเด็จ - พระเบญจภาคี
              www.amuletforyou.com

         Search:

                        

                          พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ 7 ชั้นนิยม องค์นี้ วรรณะสีเหลืองอมนํ้าตาล
             กรอบกระจกมี 2 ชั้น กรอบกระจกด้านในที่ยอดซุ้มหวายปลายจะโค้งคล้าย " สระโอ " พระเกศ
             เป็นแบบ กริช พระกรรณแบบ บายสี แขนซ้ายพระจะใหญ่กว่าแขนขวา พระเพลาด้านขวาพระ
             ปลายจะแหลมยกขึ้น แขนซ้ายพระจะเล็กกว่าฐานทุกชั้น ปลายฐานทุกชั้นแหลม คม ปลายฐานล่าง
             สุดมีเส้นแตก 2 ด้านชนซุ้มหวาย ตรงปลายฐานชั้นที่ 6 ด้านขวาพระ มีจุดไข่ปลา 1 เม็ดติดซุ้มหวาย
             เนื้อพระละเอียด หนึกนุ่ม เป็นพิมพ์หลวงวิจารณ์เจียรนัย (เฮง) 
                          พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ 7 ชั้นนิยม องค์นี้ได้ลงรักมาแต่เดิม รักได้หลุดล่อนได้เป็น
             ธรรมชาติ ดูแล้วสวยงามไปอีกแบบ

 

 

                        

                          ด้านหลัง แบบหลังเรียบ รอยปริ รอยแยก สีอ่อนแก่ไม่เท่ากัน ดูแล้วเป็นธรรมชาติ

                    ขอขอบพระคุณ คุณ surasak chinanong เป็นอย่างสูงที่ได้เอื้อเฟื้อภาพ 

 

 

                   

                ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อ
                24 February, 2012