หน้าแรก

               รับประกันคุณภาพโดย  ...ชัย   แปดริ้ว...

                            เกี่ยวกับเรา

            ข่าวประชาสัมพันธ์

               ติดต่อลงโฆษณา

              ศูนย์พระเครื่อง

               E-mail: chai_champ_lamp@hotmail.com

            ศูนย์พระเครื่อง ( ลงโฆษณาฟรี )
     งานประกวดพระสมเด็จ - พระเบญจภาคี
              www.amuletforyou.com

         Search:

                        

                       เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว รุ่นแแรก
               จุดสังเกตุ
            1.  ห่วงเหรียญเป็นห่วงเชื่อมด้วย ตะกั่ว สีเนื้อตะกั่วเป็นสีดํา
            2. ขอบข้างเหรียญเป็นแบบ ขอบข้างกระบอก เนื่องจากปั๊มโดย โรงกษาปณ์ ขอบจะเรียบ มีเพียงเส้น
            หนวดแมวบางๆ แผ่วๆ เป็นบางจุดเท่านั้น
             3. โปรดสังเกตุขอบเหรียญด้านขวาองค์พระ ขอบจะเกยทับซ้อนกัน ตําแหน่งของแต่ละเหรียญจะไม่
            เหมือนกัน มากบ้าง น้อยบ้าง ตรงจุดนี้เป็นจุดตาย ฉะนั้นจะต้อง คม ชัด และลึก
             4. โปรดสังเกตุขอบเหรียญด้านซ้ายองค์พระ ขอบจะตื้นกว่าด้านขวา จะเป็นเช่นนี้เกือบจะทุกเหรียญ
             5. ตัว ย. " บูลย์ " มีเส้นแตกเฉียงด้านใน
             6. ไม้หันอากาศ    ั  " รักษ์ " มีเส้นแตก
             7. สระเอ  เ   " เชิง " มีเนื้อแตกเป็นปื้นชนขอบเหรียญ
             8. ใต้หูซ้ายองค์พระ มีเส้นขีด ลงมาถึงสังฆาฏิ
             9. ปลายสังฆาฏิตรงหัวไหล่ แตกเป็นง่ามแฉก
            10. มีเส้นขีดล้อมรอบใต้องค์พระ เป็นเส้นบางๆ เส้นจะไม่ต่อกัน

 

 

                        

                       จุดสังเกตุ
            1. มีเส้นหนวดแมวบางๆ 3-4 เส้น วิ่งอยู่ข้างกรอบภาษาขอม ตัว " มะ " ซ้ายมือเราตรงใกล้ขอบเหรียญ
            2. ตัว ศ. มีเส้นแตก
            3. ปลายกรอบภาษาขอมเกือบทุกด้านจะมีเส้นแตก

 

                            ขอขอบพระคุณ คุณวสุ สิงห์ท้าว เป็นอย่างสูงที่ได้เอื้อเฟื้อภาพ

 

 

                   

                ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อ
                23 February, 2012