หน้าแรก

               รับประกันคุณภาพโดย  ...ชัย   แปดริ้ว...

                            เกี่ยวกับเรา

            ข่าวประชาสัมพันธ์

               ติดต่อลงโฆษณา

              ศูนย์พระเครื่อง

               E-mail: chai_champ_lamp@hotmail.com      

            ศูนย์พระเครื่อง ( ลงโฆษณาฟรี )
     งานประกวดพระสมเด็จ - พระเบญจภาคี
              www.amuletforyou.com

         Search:

                        

                         พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ องค์นี้วรรณะสีเหลืองออกนํ้าตาล เนื้อละเอียดมาก
             ดูหนึกนุ่ม กรอบกระจกสอบขึ้นบน องค์พระสอบเป็นรูปคล้ายเจดย์ จึงเป็นที่มาของพิมพ์นี้
             ฐานชั้นบนคล้ายเรือสําเภา ฐานเขียงชั้นล่างปลายสอบเข้้าหากัน เพื่อรับกับองค์พระ พิมพ์
             ทรงถูกต้องตามมาตรฐาน เป็นพิมพ์หลวงวิจารณ์เจียรนัย (เฮง).

 

 

                        

                          ด้านหลัง เป็นแบบ หลังเรียบ มีรอยย่น รอยปูไต่ เป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้นมาให้เกิด
            ความสวยงาม และได้ทิ้งร่องรอยไว้ให้เราศึกษา เป็นสิ่งที่บ่งบอกอายุ 140 กว่าปีได้เป็นอย่างดี.   

                             สนใจอยากได้ไว้บูชา ติดต่อ คุณชัย โทร. 089-938-1533

                                                     

 

                   

                ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อ
                23 February, 2012