หน้าแรก

               รับประกันคุณภาพโดย  ...ชัย   แปดริ้ว...

                            เกี่ยวกับเรา

            ข่าวประชาสัมพันธ์

               ติดต่อลงโฆษณา

              ศูนย์พระเครื่อง

               E-mail: chai_champ_lamp@hotmail.com

            ศูนย์พระเครื่อง ( ลงโฆษณาฟรี )
     งานประกวดพระสมเด็จ - พระเบญจภาคี
              www.amuletforyou.com

         Search:

 งานประกวดอนุรักษ์พระเครื่อง-พระสมเด็จฯ

                         ครั้งที่ ๖

                    จัดโดย สถาบันศรัทธาธรรมพระเครื่อง

                      และนิตยสารศรัทธาธรรมพระเครื่อง 

                       ( พระแท้...มีใบรับรองให้ทุกองค์ )                      

                 ณ.โรงแรมโนโวเทล บางนา ถนนศรีนครินทร์ 

                                             วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555

        สอบถามได้ที่ เบอร์โทร. 081-665-5521 , 086-404-1449 คุณ หัถกัญจน์ เหมรัตน์ตระกูล    

                                                   www.sathathamamulet.com

                                            E-mail: hathakan@sathathamamulet.com

                           *** พระนอกเหนือรายการประกวด สามารถออกใบรับรองได้ ***                     

                                     ( ต้องเช็คแล้วว่าเป็นพระแท้... เช็คพระฟรี...)

                                        พระส่งเข้าประกวดรายการละ 600 บาท

                                        พระออกใบรับรองรายการละ 600 บาท

                               พระที่เข้ารายการประกวดไม่ได้ คืนเงินตามคูปองเต็มจํานวน

                                           มีอาหาร และเครื่องดื่มรับรอง ฟรี...

                 ... ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ... 

                   ข่าวประชาสัมพันธ์ 

                 สนใจลงโฆษณาในหนังสือ ศรัทธาธรรมพระเครื่อง

                                   พระสมเด็จ เล่ม ๑

                                        หน้าละ 2000 บาท ( หน้าละไม่เกิน 2 องค์ ) 

                                    ความจุ 300หน้า ปกแข็ง กระดาษอ็าต 4 สี

                                                   ราคาเล่มละ 900 บาท

                                          ติดต่อคุณชัย โทร. 089-938-1533

                    

                  ภาพบรรยากาศงานประกวดอนุรักษ์พระเครื่อง-พระสมเด็จฯ ครั้งที่ ๕

                                              วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 

 

                             รายการที่ 1. พระสมเด็จวัดระฆัง ( พิมพ์หลวงสิทธิการ )

                                                       1. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
                                                       2. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศจรดซุ้ม
                                                       3. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม
                                                       4. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เส้นด้าย
                                                       5. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์
                                                       6. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม
                                                       7. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์
                                                       8. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์์ปรกโพธิ์ใหญ่
                                                       9. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม
                                                       10. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานคู่
                                                       11. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์อกครุฑ
                                                       12. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์อะระหัง
                                                       13. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ไกเซอร์
                                                       14. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์แซยิด แขนกลม
                                                       15. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์แซยิด  แขนหักศอก
                                                       16. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์สองหน้า
                                                       17. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจ็ดชั้น

                             รายการที่ 2. พระสมเด็จวัดระฆัง ( พิมพ์หลวงวิจารณ์ )

                                                       1. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
                                                       2. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศจรดซุ้ม
                                                       3. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม
                                                       4. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์สังฆาฏิ
                                                       5. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์
                                                       6. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม
                                                       7. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์
                                                       8. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม

                             รายการที่ 3. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์โบราณ( พิมพ์โย้ )

                                                       1. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
                                                       2. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศจรดซุ้ม
                                                       3. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม
                                                       4. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์
                                                       5. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม
                                                       6. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์สังฆาิ์ฏิ
                                                       7. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม
                                                       8. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานคู่
                                                       9. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์
                                                       10. พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพอกครุฑ

                             รายการที่ 4. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม ( กรุเก่า ) 

                                                       1. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่
                                                       2. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย
                                                       3. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์
                                                       4. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม
                                                       5. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ
                                                       6. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม
                                                       7. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่
                                                       8. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์
                                                       9. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ
                                                       10. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์พระประทานพร
                                                       11. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์พระไสยาสน์
                                                       12.พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สามเหลี่ยมเข่าขว้าง
                                                       13.พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์แหวกม่าน

                             รายการที่ 5. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม ( กรุใหม่ )    

                                                       1. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่
                                                       2. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เจดีย์
                                                       3. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม
                                                       4. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ
                                                       5. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม
                                                       6. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่
                                                       7. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑ
                                                       8. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์
                                                       9. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพเส้นด้าย
                                                       10. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์พระประทานพร
                                                       11. พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์พระไสยาสน์

                             รายการที่ 6. พระสมเด็จเกศไชโย ( ออกวัดบางขุนพรหม ) 

                                                       1. พระสมเด็จเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตัน
                                                       2. พระสมเด็จเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตลอด

                             รายการที่ 7. พระสมเด็จเกศไชโย ( ออกวัดระฆัง ) 

                                                       1. พระสมเด็จเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตัน
                                                       2. พระสมเด็จเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตลอด
                                                       3. พระสมเด็จเกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้น อกตัน

                             รายการที่ 8. พระสมเด็จเกศไชโย ( ออกวัดเกศไชโย ) 

                                                       1. พระสมเด็จเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตัน
                                                       2. พระสมเด็จเกศไชโย พิมพ์หกชั้น อกตลอด
                                                       3. พระสมเด็จเกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้น อกตัน

                             รายการที่ 9. หลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ปี ๒๔๙๗

                                                       1. หลวงปู่ทวด พิมพ์ใหญ่ หน้ากลาง กรรมการ
                                                       2. หลวงปู่ทวด พิมพ์ใหญ่ หน้ากลาง
                                                       3. หลวงปู่ทวด พิมพ์ไหล่จุด
                                                       4. หลวงปู่ทวด พิมพ์พินัยกรรม
                                                       5. หลวงปู่ทวด พิมพ์ชะลูด
                                                       6. หลวงปู่ทวด พิมพ์ต้อ
                                                       7. หลวงปู่ทวด พิมพ์พระรอด

                             รายการที่ 10. พระนางพญา ( กรุวัดนางพญา ) 

                                                       1. พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง
                                                       2. พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง
                                                       3. พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ
                                                       4. พระนางพญา พิมพ์อกนูน
                                                       5. พระนางพญา พิมพ์อกนูน-หลังพิมพ์สังฆาฏิ สองหน้า

                             รายการที่ 11. พระรอด,พระคง,พระเปิม ( วัดมหาวัน )

                                                       1. พระรอด พิมพ์ใหญ่ กรุเก่า
                                                       2. พระคง กรุเก่า
                                                       3. พระเปิม กรุเก่า

                             รายการที่ 12. พระผงสุพรรณ ( สุพรรณบุรี ) 

                                                       1. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าหนุ่ม
                                                       2. พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่
                                                       3. พระผงสุพรรณพิมพ์หน้า หนุ่ม-แก่ สองหน้า

                             รายการที่ 13. พระซุ้มกอ ( กําแพงเพชร ) 

                                                       1. พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก กรุวัดฤาษี
                                                       2. พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก กรุทุ่งเศรษฐี
                                                       3. พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก กรุวัดพิกุล

                             รายการที่ 14. พระเบญจ เนื้อชิน

                                                       1. พระร่วงหลังรางปืน สนิมแดง
                                                       2. พระหูยานลพบุรี สนิมแดง
                                                       3. พระท่ากระดาน สนิมแดง
                                                       4. พระมเหศวร สนิมแดง
                                                       5. พระมเหศวร ชินเงิน
                                                       6. พระพุทธชินราช ใบเสมา ชินเงิน

                             รายการที่ 15. พระขุนแผน ( กรุวัดบ้านกร่าง )

                                                       1. พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ แขนอ่อน
                                                       2.  พระขุนแผน พิมพ์ทรงพลใหญ่
                                                       3 . พระขุนแผน พิมพ์ทรงพลเล็ก
                                                       4.  พระขุนแผน พิมพ์ไข่ผ่าซีก

                             รายการที่ 16. พระขุนแผน ( วัดใหญ่ไชยมงคล )

                                                       1. พระขุนแผน พิมพ์ใหญ่ กระเบื้องเคลือบ

                             รายการที่ 17. พระสมเด็จวัดพลับ

                                                       1. พระสมเด็จวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่
                                                       2. พระสมเด็จวัดพลับ พิมพ์ตุ๊กตาเล็ก
                                                       3.  พระสมเด็จวัดพลับ พิมพ์วันทาเสมา        

                             รายการที่ 18. หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว

                                                       1. พระผงหลวงปู่เผือก พิมพ์ขุดสระใหญ่
                                                       2. พระผงหลวงปู่เผือก พิมพ์ขุดสระเล็ก
                                                       3. พระพุทธชินราช  หลวงปู่เผือก ข้าวหลามตัด

                             รายการที่ 19. พระผง วัดเงิน คลองเตย

                                                       1. พระผง พิมพ์สังกัจจายน์ มีหูและไม่มีหู

                             รายการที่ 20. พระสมเด็จเจ้าคุณนรฯ

                                                       1. พระสมเด็จเจ้าคุณนรฯ หลังอุ

                             รายการที่ 21. พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง

                                                       1. เนื้อสําริด พิมพ์ใหญ่ ไม่จํากัดพิมพ์
                                                       2. เนื้อสําริด พิมพ์เล็ก ไม่จํากัดพิมพ์

                             รายการที่ 22. พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดทอง

                                                       1. เนื้อสําริด พิมพ์ใหญ่ ไม่จํากัดพิมพ์
                                                       2. เนื้อสําริด พิมพ์เล็ก ไม่จํากัดพิมพ์

                             รายการที่ 23. พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน

                                                       1. เนื้อสําริด ไม่จํากัดพิมพ์

                             รายการที่ 24. พระปิดตา วัดเขาอ้อ

                                                       1. เนื้อสําริด - พิมพ์ใหญ่ ไม่จํากัดพิมพ์
                                                       2.เนื้อสําริด - พิมพ์เล็ก ไม่จํากัดพิมพ์

                             รายการที่ 25. รูปหล่อหลวงพ่อเิงิน วัดบางคลาน

                                                       1. พิมพ์นิยม เนื้อทองดอกบวบ
                                                       2. พิมพ์ขี้ตา เนื้อทองดอกบวบ

                             รายการที่ 26. รูปหล่อหลวงพ่อเิงิน วัดบางคลาน

                                                       1. พิมพ์นิยม เนื้อทอง - ผสม
                                                       2. พิมพ์ขี้ตา เนื้อทอง - ผสม

                             รายการที่ 27. พระปางลีลา เนื้อดิน

                                                       1.  พระปางลีลา เม็ดขนุน กําแพงเพชร                                              
                                                        2. พระปางลีลา สุโขทัย
                                                       3. พระปางลีลาเปิดโลก พิมพ์เล็ก สุโขทัย 
                                                       4. พระปางลีลาเปิดโลก พิมพ์ใหญ่ สุโขทัย 

                             รายการที่ 28. หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

                                                       1. พิมพ์ทรงไก่หางพวง
                                                       2. พิมพ์ทรงไก่หางเส้น
                                                       3. พิมพ์ทรงไก่ติดเบรก
                                                       4. พิมพ์ทรงไก่ต๊อก
                                                       5. พิมพ์ทรงครุฑ
                                                       6. พิมพ์ทรงครุฑ ผีเสื้อ
                                                       7. พิมพ์ทรงหนุมาน
                                                       8. พิมพ์ทรงเม่น
                                                       9. พิมพ์ทรงปลาหมอ
                                                       10. พิมพ์ทรงนก

                             รายการที่ 29. เหรียญคณาจารย์ ( ทองแดงผสม )

                                                       1. เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย ปี2459
                                                       2. เหรียญหลวงพ่อโสธร ปี2460
                                                       3. เหรียญปฏิมากรหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ปี2461
                                                       4. เหรียญหลวงพ่อฉุย ปี2465
                                                       5. เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ปี2466
                                                       6. เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี2467
                                                       7. เหรียญหลวงปู่เอี่ยม ยันต์สี่ วัดหนัง ปี 2469
                                                       8. เหรียญหลวงพ่อหรุ่น วัดอัมพวัน ปี 2469
                                                       9. เหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ ปี 2469
                                                       10. เหรียญหลวงปู่ขาว วัดหลักสี่ ปี 2469
                                                       11. เหรียญเสมาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ ปี 2470
                                                       12. เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ ปี 2473
                                                       13. เหรียญหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน ปี 2473
                                                       14. เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่ ปี 2477
                                                       15. เหรียญหลวงพ่อเกิด วัดสะพาน ปี 2479
                                                       16. เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว ปี 2481
                                                       17. เหรียญหลวงพ่อเดิม ( ธรรมขันธ์ ) ปี 2482
                                                       18. เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม ปี 2484
                                                       19. เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ ปี 2484
                                                       20. เหรียญ หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง ปี 2484
                                                       21. เหรียญหลวงพ่อเงิน (ทองแดงผสม ) วัดดอนยายหอม ปี 2492
                                                       22. เหรียญหลวงพ่อเงิน (ฝาบาตร ) วัดดอนยายหอม ปี 2492
                                                       23.เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง จ.ภูเก็ต ปี 2492
                                                       24. เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน จ.นครศรีธรรมราช ปี 2498
                                                       25. เหรียญหลวงพ่อทวด เหยีบนํ้้้าทะเลจืด รุ่นแรก ปี 2500
                                                       26. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ทิม ปี 2508
                                                       27. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ ปี 2503 บล็อกมีเส้นเกศา
                                                       28. เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ ปี 2503
                                                       29. เหรียญอาจารย์ฝั่น อาจาโร รุ่นแรก 7
                                                       30. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว ปี 2504
                                                       31. เหรียญเจ้าสัว หลังจารเต็ม รุ่นแรก วัดกลางบางแก้ว ปี 2476
                                                       32. เหรียญเจ้าสัว หลังไม่จาร รุ่นแรก วัดกลางบางแก้ว
                                                       33. เหรียญหลวงพ่ออยู่ วัดบางน้อย รุ่นแรก จ.สมุทรสงคราม ปี 2459
                                                       34. เหรียญเจริญพรบน หลวงปู่ทิม ( บล็อกวัด) วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
                                                       35. เหรียญเจริญพรล่าง หลวงปู่ทิม ( บล็อกวัด) วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
                                                       36. เหรียญไตรมาส หลวงปู่ทิม ( บล็อกวัด) วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
                                                       37. เหรียญเสมา หลวงปู่ทิม ( บล็อกวัด) วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง
                                                       38. เหรียญนั่งพาน หลวงปู่ทิม ( บล็อกวัด) วัดละหารไร่ ปี 2518 จ.ระยอง

                             รายการที่ 30. พระผงวัดปากนํ้า รุ่น 1 ภาษีเจริญ กทม.

                                                       1.  พระผงวัดปากนํ้า รุ่น 1

                             รายการที่ 31. พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 09

                                                       1. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
                                                       2. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม
                                                       3. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ เกศจรดซุ้ม
                                                       4. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์
                                                       5. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม
                                                       6. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ
                                                       7. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ปรกโพธิ์
                                                       8. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม
                                                       9. พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่

                             รายการที่ 32. หลวงพ่อทวด พิมพ์เตารีด (เนื้อสําริด)

                                                       1. หลวงพ่อทวด พิมพ์เตารีดใหญ่ ฉ. (เนื้อสําริด)
                                                       2. หลวงพ่อทวด พิมพ์เตารีดใหญ่ (เนื้อทองแดง)
                                                       3. หลวงพ่อทวด พิมพ์เตารีดเล็ก (เนื้อทองแดง)

                             รายการที่ 33. พระพุทธชินนราชอินโดจีน วัดสุทัศน์

                                                       1. พระพุทธชินนราชอินโดจีน เนื้อสําริด (ตอกโค๊ด)

                             รายการที่ 34. เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

                                                       1. เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน จอบเล็ก (เนื้อฝาบาตร)
                                                       2. เหรียญหล่อหลวงพ่อเงิน จอบใหญ่ (เนื้อฝาบาตร)

                             รายการที่ 35. พระถํ้าเสือ (เนื้อดิน) กรุวัดถํ้าเสือ

                                                       1. พระถํ้าเสือ (เนื้อดิน) กรุวัดถํ้าเสือ จ.กาญจนบุรี

                             รายการที่ 36. พระปิลันท์ (เนื้อผงใบลาน) วัดระฆัง

                                                       1. พระปิลันท์ พิมพ์ซุ้มประตู
                                                       2. พระปิลันท์ พิมพ์ซุ้มเปลวเพลิง
                                                       3. พระปิลันท์ พิมพ์ครอบแก้ว

                             รายการที่ 37. พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดปากทะเล

                                                       1. พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว พิมพ์ปัั้น (เนื้อผงจุ่มรัก)
                                                       2. พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว พิมพ์ปัั้น (เนื้อผงคลุกรัก)

                             รายการที่ 38. พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์

                                                       1. พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว หลังแบบ (เนื้อผงจุ่มรัก)
                                                       2. พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว หลังแบบ (เนื้อผงคลุกรัก)

                             รายการที่ 39. พระปิดตาหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน

                                                       1. พระปิดตาหลวงปู่ไข่ (เนื้อผงจุ่มรัก)
                                                       2. พระปิดตาหลวงปู่ไข่ (เนื้อผงคลุกรัก)
                                                       3. พระปิดตาหลวงปู่ไข่ (เนื้อผง)

                             รายการที่ 40. พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ (เนื้อผงเกสร) วัดประดู่ฉิมพลี

                                                       1. พิมพ์ (จัมโบ ๑) เนื้อผงเกสร
                                                       2. พิมพ์ (จัมโบ ๑) เนื้อผงเกสร (มีตะกรุด)
                                                       3. พิมพ์ (จัมโบ ๑) เนื้อผงเกสร (มีเกศา)
                                                       4. พิมพ์ (จัมโบ ๑) เนื้อผงเกสร (มีตะกรุด-เกศา)
                                                       5. พิมพ์ (จัมโบ ๒) เนื้อผงเกสร
                                                       6. พิมพ์ (จัมโบ ๒) เนื้อผงเกสร(มีตะกรุด)
                                                       7. พิมพ์ (จัมโบ ๒) เนื้อผงเกสร (มีเกศา)
                                                       8. พิมพ์ (จัมโบ ๒) เนื้อผงเกสร (มีตะกรุด-เกศา)

                             รายการที่ 41. พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ (เนื้อผงใบลาน) วัดประดู่ฉิมพลี

                                                       1. พิมพ์ (จัมโบ ๑) เนื้อผงใบลาน
                                                       2. พิมพ์ (จัมโบ ๑) เนื้อผงใบลาน (มีตะกรุด)
                                                       3. พิมพ์ (จัมโบ ๑) เนื้อผงใบลาน (มีเกศา)
                                                       4. พิมพ์ (จัมโบ ๑)  เนื้อผงใบลาน (มีตะกรุด-เกศา)
                                                       5. พิมพ์ (จัมโบ ๒) เนื้อผงใบลาน
                                                       6. พิมพ์ (จัมโบ ๒) เนื้อผงใบลาน (มีตะกรุด)
                                                       7. พิมพ์ (จัมโบ ๒) เนื้อผงใบลาน (มีเกศา)
                                                       8. พิมพ์ (จัมโบ ๒) เนื้อผงใบลาน (มีตะกรุด-เกศา)

                             รายการที่ 42. พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ (เนื้อผงธูป) วัดประดู่ฉิมพลี

                                                       1. พิมพ์ (จัมโบ ๑) เนื้อผงธูป
                                                       2. พิมพ์ (จัมโบ ๑) เนื้อผงธูป (มีตะกรุด)
                                                       3. พิมพ์ (จัมโบ ๑) เนื้อผงธูป (มีเกศา)
                                                       4. พิมพ์ (จัมโบ ๑) เนื้อผงธูป (มีตะกรุด-เกศา)
                                                       5. พิมพ์ (จัมโบ ๒) เนื้อผงธูป
                                                       6. พิมพ์ (จัมโบ ๒) เนื้อผงธูป (มีตะกรุด)
                                                       7. พิมพ์ (จัมโบ ๒) เนื้อผงธูป (มีเกศา)
                                                       8. พิมพ์  (จัมโบ ๒) เนื้อผงธูป (มีตะกรุด-เกศา)

                             รายการที่ 43. พระสมเด็จ วัดพระแก้ว (ลงชาดปิดทอง)

                                                       1. พระสมเด็จ วัดพระแก้ว พิมพ์ใหญ่ (พระประธาน)
                                                       2. พระสมเด็จ วัดพระแก้ว พิมพ์ใหญ่ (เกศจรดซุ้ม)
                                                       3. พระสมเด็จ วัดพระแก้ว พิมพ์ใหญ่ (เกศทะลุซุ้ม)
                                                       4. พระสมเด็จ วัดพระแก้ว พิมพ์เส้นด้า้ย
                                                       5. พระสมเด็จ วัดพระแก้ว พิมพ์เส้นด้าย (ใหญ่)
                                                       6. พระสมเด็จ วัดพระแก้ว พิมพ์ทรงเจดีย์
                                                       7. พระสมเด็จ วัดพระแก้ว พิมพ์เกศบัวตูม
                                                       8. พระสมเด็จ วัดพระแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์
                                                       9. พระสมเด็จ วัดพระแก้ว พิมพ์ปรกโพธิ์ (ใหญ่)
                                                       10. พระสมเด็จ วัดพระแก้ว พิมพ์ฐานแซม
                                                       11. พระสมเด็จ วัดพระแก้ว พิมพ์ฐานคู่
                                                       12. พระสมเด็จ วัดพระแก้ว พิมพ์อกครุฑ
                                                       13.พระสมเด็จ วัดพระแก้ว พิมพ์อกครุฑ-เศียรบาตร
                                                       14. พระสมเด็จ วัดพระแก้ว พิมพ์ไกเซอร์ (เล็ก)
                                                       15. พระสมเด็จ วัดพระแก้ว พิมพ์ไกเซอร์ (ใหญ่)
                                                       16. พระสมเด็จ วัดพระแก้ว พิมพ์เทวดา(ฐานโต๊ะ-สามชั้น)
                                                       17. พระสมเด็จ วัดพระแก้ว พิมพ์จัมโบ้ (พิเศษ) ไม่จํากัดพิมพ์

                หากรายการผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องประการใดต้องขออภัยไว้ ณ.ที่นี้ด้วย

                   สอบถามได้ที่ เบอร์โทร. 081-665-5521 , 086-404-1449 คุณ หัถกัญจน์ เหมรัตน์ตระกูล 

 

 

                   

                ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อ
                23 February, 2012