หน้าแรก

               รับประกันคุณภาพโดย  ...ชัย   แปดริ้ว...

                            เกี่ยวกับเรา

            ข่าวประชาสัมพันธ์

               ติดต่อลงโฆษณา

              ศูนย์พระเครื่อง

               E-mail: chai_champ_lamp@hotmail.com

            ศูนย์พระเครื่อง ( ลงโฆษณาฟรี )
     งานประกวดพระสมเด็จ - พระเบญจภาคี
              www.amuletforyou.com

         Search:

                        

                                                                IMG 1653

                          พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง สุพรรณบุรี องค์นี้วรรณะสีแดง รารักสีดําคลุมผิวเกือบทั่ว
             ทั้งองค์ พระกรรณซ้ายพระ ยาวกว่าพระกรรณขวา พระเนตรเรียวเหมือนเม็ดงา พระกรด้านซ้ายยาว
             ถึงข้อพระหัตถ์ด้านขวา ฐานแบบฐานเขียง ข้อพระเพลาซ้ายพระไม่มีข้อกําไล เนื้อพระดูละเอียดหนึกนุ่ม
            ผิวพระมีรอยเหี่ยวย่น องค์นี้ตัดขอบแบบ ปลายมน ด้านซ้ายพระตัดชิดพระกรรณพิมพ์ทรงถูกต้อง
             ตามมาตรฐาน พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้ากลาง ถือว่าเป็นพระแท้ที่ดูง่ายอีกองค์หนึ่งของวงการ.

 

 

                        

                                                               IMG 1654

                          ด้า้นหลัง มีรอยกดด้วยนิ้วมือ เป็นรูปก้นหอย ขอบด้านข้างเนื้อปลิ้นม้วนพับ เป็นจุดหนึ่งที่
             ใช้พิจารณา สําหรับองค์นี้ถูกต้องตามมาตรฐานครับ.

                           ขอขอบพระคุณ คุณศุภชัย เป็นอย่างสูงที่ได้เอื้อเฟื้อภาพ

 

 

                   

                ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อ
                23 February, 2012