หน้าแรก

รับประกันคุณภาพโดย …ชัย แปดริ้ว…

เกี่ยวกับเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อลงโฆษณา

ศูนย์พระเครื่อง

E-mail: chai_champ_lamp@hotmail.com

ศูนย์พระเครื่อง ( ลงโฆษณาฟรี )
งานประกวดพระสมเด็จ – พระเบญจภาคี
www.amuletforyou.com

Search:

ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๖

พระติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

ติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖

ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๗

พระติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

ติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๘

พระติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

ติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๙

พระติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

ติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๑๐

พระติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

ติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๑๑

พระติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

ติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๑๒

พระติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

ติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๑๓

พระติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

ติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๑๔

พระติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

ติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๑๕

พระติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

ติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๑๖

พระติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

ติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๑๗

พระติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

ติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๑๘

พระติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

ติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๑๙

พระติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

ติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศผลพระส่งเข้าประกวด ครั้งที่ ๒๐

พระติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ ลงโษณาฟรี ๕ ปี

ติดรางวัลที่ ๑ – ๒๐ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
www.amuletforyou.com
© 2020 | All Rights Reserved.